Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for 1 اکتبر 2008


خوب دیگه امضا گرفتن خیلی سخت شده تو شهر کوچیک ما، اگه مکانی رو دوبار بریم کاملن شناخته می شیم..امروز شروع پاییزه ،

من و مهسان سری به خیابونا زدیم و سعی کردیم تا بتونیم دست کم چند امضایی جمع کنیم .

من دم درب مغازه ایی به جوونی برخورد کردم ، به ظاهرش می اومد امروزی باشه و ..تو امضا گرفتن نباید توجه ای به ظاهر کرد ولی خوب گاهی نمی شه ، ناخودآگاه آدم سعی می کنه یه نگاه بندازه و حدس بزنه تفکرات طرف روبرو خودشو …(فکر می کردم این مرد امضا می کنه )

برگه کمپین رو بهش نشون دادم …گفتم اگه توضیحی بخواهین در خدمتم …

خوند به وسطای نوشته اومده بود که سرش رو بلند کرد و نگاهی به سرتاپای من انداخت ، ….

منتظر سوال بودم و سعی داشتم ذهنم رو آماده کنم ..که یهو گفت:

شما باید لباست بوی پیاز داغ بده ، باید ارثتون نصف باشه تا هوس نکنید خودسرانه زندگی کنید ..شما باید فقط غذا بپزید و بچه داری کنید

خدا اینطور خلقتون کرده و …و شما باید..

حرفهاشو گفت و منتظر عکس العمل من بود..

نیشحند به لب داشت

منم با خونسردی گفتم

خوب نظرتون همینه؟ این بیانیه در مورد مسایل حقوقی زنان است …توضیح خواستید بگویید ورنه مزاحم وقتتون نمی شم ..

کمی مکث کردم و با گفتن کلمه ی خداحافظ ازش دور شدم …به نظر خودم خونسرد بودنم براش کافی بوده چون واقعن قصد عصبانی کردن منو داشته ..

.

مهسان گفت چی شده ؟

گفتم هیچ بریم جایی دیگه …دیگه هرگز به ظاهر کسی نگاه نمی کنم و هر جور که باشه

تو مسیری که راه می رفتیم اکثرن جوونا بودن …با خیلی ها حرف زدیم و امضا گرفتیم ..بعضی هم امضا نکردند با دلایل خودشون .

.اینکه تا نود درصد واقعن برای ترس امضا نمی زنند …( از این تعداد که از امضا زدن خوداری می کنند می پرسیم و غلت بیشترشون اینکه دنبال دردسر نیستند و می ترسند )

می ترسند براشون دردسر بشه ..خوب با اینهمه دستگیری های که در مورد یاران کمپینی اجرا می شه و حکمهای ناعادلانه ..این ترس را باید انتظار داشت. اصلن این دستگیری ها برای ترسوندن مردم هست.

شاید امضاهامون به ده تا نرسید که عزم خونه کردیم …

تو شهر کوچیک من کم می شد در اماکن عمومی امضا گرفت ولی به هر یک امضا هم قانعیم و اونو موفقیت می دونیم ، چون کسی دیگه با قوانین زن ستیز آشنا شده و لوزم تغییر این قوانین رو درک می کنه و همراه در این راه می شود ……..

فرشته

Advertisements

Read Full Post »